naar inhoud

Plannen voor Smidstraat in 2021

17 december ’20 (do)
Op de voorbije gemeenteraad is de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer. In deze samenwerkingsovereenkomst worden de stabiliteit en de trillingen van de Smidstraat aangepakt. Het gaat hier om een renovatie van de weg.

De gemeente zal tegelijkertijd de voetpaden van de Smidstraat laten heraanleggen voor een betere begaanbaarheid. Daartoe zullen de voetpaden verbreed worden en in dezelfde materialen aangelegd worden.

AWV zal ondertussen ook het kruispunt van de Stationsstraat met de Smidstraat heraanleggen. De gewestweg zal de hoofdweg worden en voorrang krijgen. Zo wordt ook het sluipverkeer door het dorp van Vertrijk via de Kerkweg ontradend aangepakt.

Ook in de Neervelpsestraat zal het asfalt volledig vernieuwd worden.

Voor fietsers is er een voorstel van een alternatief tracé via de trage weg die parallel loopt met de Smidstraat (zie tracé in rood aangegegeven op bijgaand kaartje, over de gele stippellijn wordt nog gesproken omwille van de zichtbaarheid met de bocht in de Stationsstraat), alsook een dubbelrichting afgescheiden fietspad aan de zuidzijde van de Neervelpsestraat van de dorpskern van Neervelp tot aan de wegversmalling bij het binnenrijden van Neervelp, waar fietsers via een veilige oversteek op het alternatief tracé kunnen aansluiten.

De werken zullen starten begin maart 2021.

Begin februari wordt een infovergadering gepland samen met de aannemer, AWV en de andere actoren.

Nieuwsoverzicht