naar inhoud

Vogelgriepvirus

19 april ’21 (ma)
De ophokplicht voor pluimvee en vogels bij particuliere houders werd opgeheven op 6 april.

Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Meer info kan je lezen via:

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/


Vanaf 15/11 moet pluimvee opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt.
Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht.

Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Ontdek of er in uw gemeente gevallen van aviaire influenza zijn bij wilde vogels: http://www.favv.be/.../vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp

Lees meer via:

http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-01-07.asp

http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/2020-12-03.asp

http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Nieuwsoverzicht