naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Geen sluikstort maar tijdelijke opslag

12 oktober ’20 (ma)
Recent ontving de gemeente enkele klachten over een vermeend sluikstort met aarde en betonpuin aan het begin van de Vertrijkstraat bij Kolemveldstraat (zie opslagplaats op het plannetje in bijlage). Dit zorgt uiteraard voor een moeilijke doorgang voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Dit is echter geen sluikstort, maar een tijdelijke opslag die werd aangebracht door een van de aannemers die de aanleg of afbraak van wegen in de  ruilverkaveling Willebringen uitvoert. In het kader van de plannen voor de RVK wordt het rode tracé (zoals aangegeven op het plannetje in bijlage) afgebroken en volledig opgeheven, dit wordt opnieuw landbouwgrond. Dit oude tracé werd reeds vervangen door het groene tracé (zoals aangegeven op het plannetje in bijlage) als alternatieve wandel- en fietsroute tussen Roosbeek en Kumtich.

Deze tijdelijke opslag wordt door de aannemer bij het verderzetten van de werken RVK Willebringen geruimd.

Nieuwsoverzicht