naar inhoud

Corona: mondmasker verplicht bij je hebben

07 oktober ’20 (wo)
De gouverneur van Vlaams-Brabant voert uniforme verplichting in om een mondneusmasker te dragen op een aantal evenementen en publieke plaatsen. Verder moet je nog steeds - zoals voorheen - verplicht je mondmasker bij je hebben.

Tot voor kort was het in heel België verplicht een mondneusmasker te dragen op alle markten, kermissen en bij een heel aantal evenementen

In het meest recente ministerieel besluit van 25 september 2020 werd dit aangepast, en werd het opleggen van deze mondmaskerplicht overgelaten aan de lokale besturen. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak voor verwarrende situaties zorgt, terwijl de Covid-19 besmettingscijfers in Vlaams-Brabant blijven stijgen.

Om meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden aan zowel lokale besturen als aan burgers, bepaalt de gouverneur nu voor het volledige grondgebied van Vlaams-Brabant een aantal publieke plaatsen en evenementen waar het zoals voorheen verplicht is een mondneusmasker te dragen. Concreet gaat het ondermeer om openbare gebouwen markten en kermissen, toeschouwers bij sportwedstrijden en begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode. Deze verplichting geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.

“Het gaat hier niet echt om een verstrenging van de regels, maar eerder om het verderzetten van de situatie die voor het nieuwe ministerieel besluit van 25 september 2020 bestond”, geeft gouverneur Jan Spooren aan. ”Ik wil vooral duidelijkheid scheppen, en ook het stijgend aantal besmettingen in onze provincie vraagt om voortzetting van de maatregelen, zeker bij activiteiten en op locaties waar er een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat”, zegt Jan Spooren.

De gouverneur blijft een groot voorstander van lokaal maatwerk op het vlak van coronamaatregelen, maar sommige verplichtingen lenen zich nu eenmaal beter tot een algemene toepassing. “Het komt nog steeds toe aan een burgemeester om in de eigen gemeente te bepalen wat drukke winkelstraten of andere druk bezochte plaatsen zijn waar een mondmaskerplicht geldt” aldus de gouverneur. “Deze gerichte en lokale benadering laat toe om een logische en vooral effectieve aanpak te hanteren. Maar burgers hebben ook nood aan duidelijkheid en eenvormigheid, en daarom is het goed om voor een aantal evidente activiteiten en locaties maatregelen voor de hele provincie af te kondigen”, besluit de gouverneur.

Sinds 14 augustus 2020 was het in heel Vlaams-Brabant al verplicht steeds een mondneusmasker bij zich te hebben. Deze verplichting blijft vanzelfsprekend gelden, en wordt opnieuw opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het besluit gaat in op 6 oktober, en werd trouwens ook in aantal andere provincies uitgevaardigd.

Lees het persbericht via

https://pers.vlaamsbrabant.be/gouverneur-voert-uniforme-verplichting-in-om-een-mondneusmasker-te-dragen-op-een-aantal-evenementen-en-publieke-plaatsen

Als bijlage vindt je het politiebesluit van de gouverneur, dat onmiddellijk in werking treedt. 

In dit politiebesluit wordt enerzijds de plicht een mondmasker bij te hebben, herhaald, anderzijds wordt het mondmasker verplicht op die plaatsen waar het voorheen ook al verplicht was bij Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aangepast door het Ministerieel besluit van 24 juli en 28 juli 2020 en waar door de aard van de activiteiten en sociale interactie die er plaatsvinden, een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat.

Nieuwsoverzicht