naar inhoud

Het OCMW is er voor jou!

30 september ’20 (wo)
Voelde jij een impact op je dagelijkse leven door de maatregelen die genomen werden rond Covid-19?

Begin juli heeft de federale regering 125 miljoen euro steun vrijgemaakt voor de burgers waarop de COVID-19-crisis een financiële impact heeft gehad. Deze steun is bestemd voor diegenen die een deel van hun inkomen hebben verloren, die geconfronteerd worden met extra uitgaven, zelfstandigen, flexijobs, jobstudenten, artiesten, ...

Maar sommige personen durven nog steeds niet bij het OCMW aankloppen.  Daarom deze campagne (initiatief van de POD Maatschappelijke Integratie en de Federaties van OCMW’s).

Download de folder in bijlage.


De maatregelen die de laatste maanden werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben je mogelijk getroffen, financieel of psycho-sociaal. Misschien werd je tijdelijk werkloos of had je een verminderd inkomen door het opnemen van corona-ouderschapsverlof? Of zorgde de combinatie werk-gezin voor meer spanning in je thuissituatie? Balanceerde je net op die rand van financieel rondkomen? Wellicht waren er voor jou nog andere factoren die oorzaak waren van enkele moeilijkere maanden? ...

Indien je door deze uitzonderlijke situatie voelbaar getroffen bent, aarzel dan niet om hulp te vragen. Je kan contact opnemen met onze sociale dienst om je situatie te bespreken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 016 73 44 78.

Samen zoeken we dan naar mogelijke oplossingen!

Nieuwsoverzicht