Neervelp: Weg- en rioleringswerken

Weg- en rioleringswerken in de  Klein-Heidestraat - Ooienbergstraat - Katspoelstraat

  • Opstart project: 2016-2017
  • Herwerking van de plannen: 2019-2020
  • Infomoment: maart 2022

Rioleringswerken

Het rioleringsproject (opdrachtgever Fluvius) is nodig om de afvalwaters, die momenteel nog in de Kleinbeek terecht komen, op te vangen en af te voeren naar het waterzuiveringsstation van Neervelp. Na het realiseren van dit project zal er bijna geen afvalwater van Neervelp in de waterlopen meer terecht komen. Rioleringswerken worden voorzien in de Klein-Heidestraat, Ooienbergstraat en Katspoelstraat. Naast de aanleg van een gescheiden riolering worden er ook maatregelen genomen tot het vertraagd afvoeren van oppervlaktewater door de aanleg van een bijkomend wachtbekken en buffergrachten. Op die manier wordt ook de wateroverlastproblematiek aangepakt waar dit deel van Neervelp al meermaals mee te maken heeft gehad.

Wegenwerken

Het gemeentebestuur heeft sinds jaren ook budget voorzien voor wegenwerken, waarbij hoofdzakelijk de Klein-Heidestraat, vanaf de Waversesteenweg tot op het einde van de bebouwde kom, volledig heraangelegd en voorzien zal worden van voetpaden (als dusdanig zal dit werk aansluiten op de intussen gestarte werken betreffende de aanleg van fietspaden)

Voor een totaalbeeld van de werkzaamheden verwijzen we graag naar de presentatie (in bijlage) die naar aanleiding van de voorstelling van het project werd gegeven tijdens het infomoment in maart 2022. Op dit infomoment waren er opmerkingen over de herinrichting van de Klein Heidestraat, waarop het studiebureau de plannen aanpaste. Zo werd de totale breedte van het wegdek herleid tot een breedte van 5,20 m met overrijdbare goten (breedte 30 cm). Op die manier werd er voldoende ruimte gecreƫerd voor de aanleg van een volwaardig voetpad van, bijna overal, een breedte van 1,50 m. Ter hoogte van de woningen met huisnummers 6 en 9 wordt een wegversmalling voorzien waarbij een minimale doorgang van 3,5 m ten behoeve van landbouwvoertuigen gevrijwaard blijft. Door het in zijn geheel versmallen van de Klein-Heidestraat en de meerdere verkeersremmers zal, reeds vanop het grondgebied Bierbeek, een aangepaste snelheid afgedwongen worden binnen de bebouwde kom van Neervelp.

Deze plannen werden door het schepencollege van 19/12/2023 goedgekeurd. Intussen wordt gewerkt aan de voorbereiding van de plannen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. We hopen dit jaar nog een aannemer te kunnen aanstellen voor de uitvoering van de werken.

Met vragen kan je steeds terecht bij de dienst Openbaar domein.

Contact

Openbaar domein
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 79
openbaardomein@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten