Mobiliteitsplan

Op 25 oktober 2012 keurde de gemeenteraad het geactualiseerde mobiliteitsplan goed. Met dit beleidsplan wil de gemeente het verkeer op haar grondgebied op een duurzame en veilige manier organiseren. Hierbij wordt vooral ingezet op maatregelen om de alternatieven van het autoverkeer te ondersteunen.

Door het ambitieuze tragewegenplan, wil de gemeente een samenhangend netwerk van autovrije verbindingen creëren dat het hele grondgebied van de gemeente bestrijkt. Door tegelijk ook een aantal maatregelen te nemen op het vlak van informatie en sensibilisatie naar de bevolking, en afspraken te maken met betrekking tot onderhoud, moeten de trage wegen een interessant alternatief bieden voor de korte verplaatsingen binnen de gemeente. 

Voor de fietsers wordt op de hoofdassen door de gemeente fietsvoorzieningen gepland. Dit betekent dat zowel op de noord-zuidas als op de oost-westas die de gemeente doorsnijden, kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen komen. 

Wat het openbaar vervoer betreft, volgt de gemeente de plannen van De Lijn. De invoering van snelbussen bovenop de bestaande streekbussen, en maatregelen om de doorstroming op de N3 te verbeteren voor het openbaar vervoer, maken ook van de bus een alternatief voor het privé-vervoer. Wat het treinaanbod betreft, heeft de gemeente de NMBS-groep laten weten voorstander te zijn van het voorstel uit de studie van de provincie Vlaams-Brabant, om de frequentie van het treinverkeer te verhogen. 

Bij de flankerende maatregelen wil de gemeente vooral inzetten op een meer campagnematige werking. Door een volgehouden sensibilisering wil de gemeente op termijn een mentaliteitswijziging creëren ten voordele van fietsen, stappen en het openbaar vervoer. 

Contact

Openbaar domein
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 79
openbaardomein@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten