Milieu- en klimaatraad

De milieu- en klimaatraad (MKR) is een gemeentelijke raad die onafhankelijk van andere organisaties of organen advies uitbrengt over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.

De MKR heeft tot doel:

 • in algemene zin te streven naar het behoud, het herstel en/of de verbetering van het landschap, het leefmilieu en de natuur in de gemeente
 • het adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, van de schepen van leefmilieu of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief
 • vervullen van een informatieve en opvoedende taak bij de bevolking betreffende problemen over leefmilieu
 • het uitvoeren van andere acties op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging

Statuten

Je vindt de statuten van de gemeentelijke milieu- en klimaatraad via onderstaande link:

Statuten MKR

Huishoudelijk reglement

Je vindt het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke milieu- en klimaatraad via onderstaande link:

Huishoudelijk reglement MKR

Samenstelling

Stemgerechtigden

 • Bollion AndrĂ©
 • Janzegers Guido
 • Van Keer Koen
 • Roosens Veerle
 • Adriaenssens Veronique
 • Herten Hugo
 • Vanormelingen AndrĂ©
 • De Ceuster Kristin

Niet stemgerechtigden

 • schepen van milieu 
 • milieuambtenaar en secretaris MKR