Melding defecten

Het gemeentebestuur wil een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan alle inwoners en wil hen op een snelle, correcte en vriendelijke manier informeren en verder helpen.

Heb je iets te melden over opgemerkte defecten, over milieuhinder, ... dan kan je dit online melden via het E-loket, onder 'Melding'. Onderaan deze pagina vind je de link naar dit formulier. 

Wat is een Melding? 

Je kan via het formulier 'Melding' defecten aan voetpaden, wegen, gemeentelijke infrastructuur, ... melden. Maar ook meldingen i.v.m. milieuhinder zoals bv. geluidshinder of zwerfvuil.

Deze meldingen zullen door de bevoegde diensten zo snel mogelijk worden opgevolgd. Deze meldingen worden niet beschouwd als een klacht. 

Voorbeelden van meldingen zijn: 

 • defect aan gemeentelijk gebouw/lokaal, vastgesteld aan gebouw of meubilair bij huur 
 • defect aan openbare perken, speeltuinen, speeltuigen, voet- en fietspaden 
 • defect aan begraafplaatsen: grondverzakkingen, defecten aan omheining, ... (NIET: verzakkingen aan grafzerken => steenkapper contacteren) 
 • aangeven van sluikstorten, zwerfvuil 
 • overlast door ratten (op je eigen domein of op openbaar domein / voor ratten langs waterlopen tweede categorie: zie link hieronder)
 • ... 

Externe meldpunten 

Over onderstaande items doe je een melding via een extern meldpunt (klik op de link):  

Belangrijke telefoonnummers

Dringende interventies :

 • Medische hulp en brandweer: 112
 • Politie: 101
 • Gasgeur: 0800 65 065
 • Storingen en defecten elektriciteit en gas: 078 35 35 00
 • Antigifcentrum: 070 245 245