Melding

Over de items hieronder opgesomd, doe je een melding via een extern meldpunt, en niet aan de gemeente. Klik op de link om een melding te doen aangaande:

Een 'Melding aan de gemeente' doe je in volgende gevallen:

  • melden van gebreken aan wegen, voetpaden, gemeentelijke infrastructuur, ... 
  • melden van milieuhinder zoals bv. geluidshinder of zwerfvuil
  • melden van everzwijnen (vermeld je naam en adres en de plaats waar je everzwijnen gespot hebt en vermeld bij probleemomschrijving 'Everzwijnen')
  • melden van ratten op eigen domein, openbaar domein (voor ratten langs waterlopen tweede categorie doe je een melding bij het meldpunt ratten van de provincie - zie link hieronder)
  • melden van ophaling van zwerfvuil: heb je zwerfvuil verzameld via de witte afvalzak (te verkrijgen bij de technische dienst), vul je adres in op het plan en vermeld bij probleemomschrijving 'Ophaling zwerfvuil'

Doe hier je melding aan de gemeente:

Melding aan de gemeente