Leefloon – equivalent leefloon

Het leefloon is een sociale uitkering die een minimum inkomen garandeert aan personen met zeer weinig of geen bestaansmiddelen. Je mag ook geen recht hebben op een andere uitkering zoals werkloosheidsvergoeding, pensioen, … 

Bij de uitkering van het leefloon wordt rekening gehouden met de inkomsten waarover je al beschikt. Op basis daarvan word je een aanvullend of volledig leefloon toegekend. De beslissingen worden door het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst genomen. 

Bedragen op 1/09/2021 (kunnen steeds geïndexeerd worden): 

  • Samenwonende: € 682,99
  • Alleenstaande: € 1.024,49
  • Persoon met gezinslast: € 1.384,54

Daarnaast moet je bereid zijn om een opleiding te volgen of tewerkstelling te aanvaarden, tenzij dat absoluut onmogelijk is.  

Bij personen die niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van het leefloon gaan we na of ze geen recht hebben op maatschappelijke dienstverlening equivalent aan het leefloon. 

Voor meer informatie kan je steeds een afspraak maken met de sociale dienst. 

Contact

Sociaal Huis
Nu gesloten

Adres
Oude Baan 24 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 44 78
sociaalhuis@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00