Laadpalen voor elektrische wagens

Om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen, moet er efficiënter en duurzamer met energie worden omgegaan. Elektrisch rijden past in dat verhaal, want daarmee kan de CO2-uitstoot gevoelig beperkt worden. Om elektrisch rijden aan te moedigen, zijn er voldoende laadpunten nodig.

In Boutersem zijn er vier publieke laadpalen voor elektrische voertuigen. Je kan hun locatie vinden via https://stratenplan.boutersem.be/. Je vindt de link naar het stratenplan ook bovenaan op elke pagina. Klik op de laag 'Mobiliteit'. Je vindt de publieke laadpalen:

  • aan de kerk in Roosbeek (Lubeeksestraat)
  • op het dorpsplein van Boutersem (Dorpsstraat-Kerkplein)
  • op de parking van het Woonzorgcentrum (Stationsstraat)
  • op de parking aan de Gemeentelijke basisschool (Kerkomsesteenweg)

Op de carpoolparking (aan het op- en afrittencomplex van de E40, Waversesteenweg) vind je een laadstation van Fastned voor ultrasnel laden.

Kaart met alle (semi-)publieke laadpalen in Vlaanderen: https://mow.vlaanderen.be/laadpalen

Vraag een publieke laadpaal aan

De transitie naar elektrische voertuigen vereist dat er voldoende mogelijkheden zijn om die voertuigen ook op te laden.  De Vlaamse Regering heeft daarom de ambitie om het aantal (semi-)publieke laadpunten tegen 2025 op te trekken tot 35 000. Om die ambitie waar te maken rolt de Vlaamse Regering een plan uit om via de verlening van concessies snel publieke laadpunten te plaatsen op locaties waar er behoefte aan is (principe paal-volgt-wagen). Hoewel het overgrote deel van de wagengebruikers, zeker in landelijk gebied, de mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpunt te plaatsen, blijft het belangrijk om ook voldoende (semi-)publieke laadpunten te hebben.

Op 1 september 2022 is de concessie voor het plaatsen van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op openbaar domein in Vlaamse steden en gemeenten van start gegaan. Daarmee maakt de Vlaamse Regering het opnieuw mogelijk voor burgers, bedrijven en lokale besturen om de plaatsing van een publiek toegankelijke laadpaal aan te vragen.

Voor onze regio werd Total Energies aangeduid als concessiehouder. De aangeduide concessiehouder krijgt twee jaar het recht om laadpalen te plaatsen en ze vervolgens maximaal 12 jaar uit te baten. De kosten voor de installatie van de laadpunten volgens een standaardaansluiting en de exploitatie worden gedragen door de aangeduide exploitanten.  Voor de aanvrager is de installatie van een laadpunt dus volledig kosteloos. Je betaalt enkel voor het gebruik.

Een publieke laadpaal aanvragen - Paal volgt Wagen

Via het loket ‘Paal volgt Wagen’ (www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen) kunnen burgers publiek toegankelijke laadpalen aanvragen op maximaal 250 meter wandelafstand van hun woonst. Ook ondernemingen en taxi-/deelwagenbedrijven kunnen via deze weg aanvragen indienen. In de goedkeuringsprocedure wordt er o.m. nagegaan of de aanvraag verenigbaar is met de geldende parkeerregels in de gemeente/stad. Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, zal een plaatsingsopdracht gegeven worden aan de laadpaalexploitant. Die zal samen met de gemeente en Fluvius een locatie zoeken voor de plaatsing van de laadpaal.

Zelf een laadpunt plaatsen

Wie zelf een laadpunt bij zijn woning wil installeren heeft intussen een ruime keuze aan mogelijkheden. De plaatsing laat je uitvoeren door een vakman. Consulteer in elk geval ook de website van Fluvius (www.fluvius.be) om na te gaan aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Ook dien je een laadpaal met een laadvermogen van 5 kVA of meer aan te melden via de website van Fluvius.

Semi-publieke laadinfrastructuur

Bedrijven, winkels, … hebben vaak de mogelijkheid om op eigen terrein een laadpunt te plaatsen dat door de eigen werknemers/klanten gebruikt wordt, maar buiten de werkuren in principe beschikbaar gesteld kan worden voor iedereen. We spreken dan van semi-publieke laadpunten. Deze semi-publieke laadpunten kunnen een win-win oplossing zijn voor zowel de eigenaar van het laadpunt als potentiële gebruikers in de omgeving. Veel laadpunt-aanbieders bieden eenvoudige oplossingen om een laadpunt op die manier publiek beschikbaar te stellen, inclusief de daarbij horende oplossingen voor de vergoeding van het gebruik door derden.

Wij zitten niet stil

De gemeente zelf heeft intussen vier locaties aangeduid voor de plaatsing van een publieke laadpaal:

  • parking Boerenzaal
  • parking gemeentehuis aan de Neervelpsestraat
  • centrum Butsel
  • parking Kerkomsestwg-Eyckeveld

Deze vier laadpalen komen bovenop de reeds aanwezige publieke laadpalen.

Waar vind je een laadpaal? 

Kaart met alle (semi-)publieke laadpalen in Vlaanderen:

https://mow.vlaanderen.be/laadpalen

Meer info

www.vlaanderen.be/publieke-laadinfrastructuur

Heb je specifieke vragen over laadinfrastructuur in Boutersem?

Stuur dan een mailtje naar openbaardomein@boutersem.be

Contact

Openbaar domein
Nu open

De dienst werkt op afspraak. Kies optie 3 bij telefonisch contact.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 60
openbaardomein@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten