Kinderdagverblijf Baboes

Kinderdagverblijf Helan - Baboes beschikt over 28 gesubsidieerde plaatsen en staat open voor alle kinderen tussen 0 en 3 jaar en dit ongeacht hun afkomst, geslacht, cultuur of geloofsovertuiging. Ze zijn allemaal erkend door Kind en Gezin. Ervaren kinderbegeleiders vangen je kindje op in een kindvriendelijke, stimulerende en warme sfeer. Baboes wil dat elk kind zich veilig en thuis voelt in de opvang. Zo krijgt iedereen ook maximale kansen om zich te ontplooien. De kinderbegeleiders beschikken over de nodige pedagogische kennis en vaardigheden en worden hierin opgeleid en continu begeleid. Contact met de ouders is belangrijk zodat zij weten hoe de dag van hun kindje verlopen is. Zo zijn er telkens persoonlijke overlegmomenten bij het brengen en ophalen van je kindje.

Baboes is gesubsidieerd door Kind en Gezin en is een inkomensgerelateerde kinderopvang (IKG). Hier betaal je als ouder een financiële bijdrage volgens je inkomen.

Helan Kinderopvang - Baboes

Kerkomsesteenweg 57 - 3370 Boutersem 
016 14 63 05 
baboes@helan.be
www.helan.be/kinderdagverblijven