Kerkuilen

Broedplaatsen voor kerkuilen

De kerkuil is een beschermde en bedreigde diersoort. Ieder jaar worden er minder broedsels geteld. Als holbroeder houdt hij van rustige, donkere nestplaatsen. Tegenwoordig worden steeds meer kerktorens en andere gebouwen afgesloten met gaas om duiven te weren. Daardoor verdwijnen steeds meer broedplaatsen.

Op basis van een onderzoek van de Kerkuilenvereniging werden 11 mogelijke locaties vastgelegd: 5 hoeves, 4 kerken en 2 kastelen die geschikt zijn om broedkasten te plaatsen. De kast heeft een afmeting van 80x40x40 cm. De kast vervangt de gaasdraad die voor de gaten in de kerktorens werd gespannen en houdt zodoende ook de duiven uit de gebouwen.

De gemeente Boutersem kocht 11 kasten. De nestkasten worden gemaakt en geplaatst door de werkgroep. Zij controleren jaarlijks de broedplaatsen en ringen de jongen. Zij zorgen voor de opvolging van het project en brengen verslag uit.

In 2003 werden er 100 broedgevallen geregistreerd in Vlaams-Brabant. Dit is een nieuw record. Het aantal broedgevallen in nestkasten bedraagt nu 77%. Kerken en boerderijen blijven de favoriete broedplaatsen.

Meer info

https://www.kerkuilwerkgroepvlaanderen.be/

Provinciaal afgevaardigde Vlaams-Brabant:
Philippe Smets
016 82 03 53