Kerkom: Weg- en rioleringswerken Malendriesstraat

Update 10/01/2023

De grond- en innameplannen zijn klaar en zullen worden voorgesteld aan de bevolking, in het bijzonder aan de aanpalende eigenaars en omwonenden. Naast de wegenwerken worden er ook werkzaamheden voorzien ter voorkoming van wateroverlast.

De gemeente Boutersem organiseert een informatiemarkt op dinsdag 24.01.2023 in de Boerenzaal te Kerkom (Malendriesstraat 51) . Deze is doorlopend toegankelijk van 19 u tot 21 u. Hier kunnen de plannen in detail ingekeken worden.

In deze fase van het project kunnen er nog geen praktische vragen aangaande start van de werken - duur van de werken - mogelijke omleidingen en dergelijke beantwoord worden. Hiertoe zal net voor de start van de werken opnieuw een infomarkt georganiseerd worden.

Wat? 

Voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het vernieuwen van het wegdek en de aanleg van fietspaden in de Malendriesstraat, het gedeelte vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek, werd er reeds in 2010 een project opgestart. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Aquafin, Fluvius en de gemeente Lubbeek. Om verschillende redenen werden deze plannen uitgesteld. Er werd onder meer voorrang gegeven aan de wegenis- en infrastructuurwerken in de Boskouterstraat en een ander gedeelte van de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg te Kerkom.