Kerkom: Weg- en rioleringswerken Malendriesstraat

Update 06/06/2024

  • Aan de hand van de grondplannen en innameplannen zijn momenteel onderhandelingen lopende. Er is getracht om de innemingen binnen het woongebied zo beperkt mogelijk te houden. Voor de aanleg van een, van de weg gescheiden fietspad, buiten de bebouwde kom, is het echter wel noodzakelijk innemingen te realiseren. De gemeente maakt hiervoor gebruik van de hiertoe gespecialiseerde dienst van Aquafin. Ook heeft gemeente Lubbeek intussen beslist om de onderhandelaar van Aquafin aan te stellen, zodat ook voor de aanleg van het fietspad op hun grondgebied, de onderhandelingen gelijktijdig kunnen verlopen. 
  • Intussen zijn kleine aanpassingen aan de plannen doorgevoerd, zodat er vrij vlot overeenkomsten kunnen afgesloten worden. Wij hopen dan snel te kunnen overgegaan tot de opstart van de procedure voor het vastleggen van de nieuwe rooilijn en de aanvraag van de omgevingsvergunning. We hopen dit nog voor de zomervakantie te kunnen realiseren.
  • Er wordt ook werk gemaakt van de opmaak van het aanbestedingsdossier en met de nutsmaatschappijen wordt er afgesteld welke werkzaamheden zij gaan uitvoeren. Van zodra de hoger vernoemde procedures zijn doorlopen kan er in het najaar een aannemer aangesteld worden.
  • Het zal al snel voorjaar 2025 zijn vooraleer er effectief met de werken zal kunnen gestart worden.
  • Voor de start van de werken wordt er uiteraard nog een infomoment georganiseerd zodanig dat de planning en verloop van de werken kan toegelicht worden.

Wat houden deze werken in? 

Voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het vernieuwen van het wegdek en de aanleg van fietspaden in de Malendriesstraat, het gedeelte vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek, werd er reeds in 2010 een project opgestart. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Aquafin, Fluvius en de gemeente Lubbeek. Om verschillende redenen werden deze plannen uitgesteld. Er werd onder meer voorrang gegeven aan de wegenis- en infrastructuurwerken in de Boskouterstraat en een ander gedeelte van de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg te Kerkom.

Nieuwsupdates

Update 10/01/2023

De grond- en innameplannen zijn klaar en zullen worden voorgesteld aan de bevolking, in het bijzonder aan de aanpalende eigenaars en omwonenden. Naast de wegenwerken worden er ook werkzaamheden voorzien ter voorkoming van wateroverlast.

De gemeente Boutersem organiseert een informatiemarkt op dinsdag 24.01.2023 in de Boerenzaal te Kerkom (Malendriesstraat 51) . Deze is doorlopend toegankelijk van 19 u tot 21 u. Hier kunnen de plannen in detail ingekeken worden.

In deze fase van het project kunnen er nog geen praktische vragen aangaande start van de werken - duur van de werken - mogelijke omleidingen en dergelijke beantwoord worden. Hiertoe zal net voor de start van de werken opnieuw een infomarkt georganiseerd worden.