Kerkom: Weg- en rioleringswerken Koppeleikenstraat-Hazenbosstraat-Begijnenbosstraat

Wat? 

1. Aanleggen van riolering en pompstation

Om de afvalwaters af te voeren naar een zuiveringsinstallatie zal in Kerkom in de Koppeleikenstraat (gedeelte tussen de bebouwing) en de aansluitende zijstraten een nieuwe riolering aangelegd worden. Er komt een dubbel rioleringsstelsel onder de rijweg waarbij al het DWA in de richting van de Kerkomsesteenweg zal lopen. Om dit te realiseren is er ook nog een pompstation voorzien ter hoogte van de aansluiting van de Begijnenbosstraat op de Koppeleikenstraat. Voor de afvoer van het oppervlaktewater RWA worden er naast de aanleg van de nieuwe riolering ook nog twee wachtbekkens voorzien. Als gemeente zijn we een onderzoek gestart om een oplossing te bieden aan de wateroverlastproblematiek voor zowel recent gebouwde woningen als voor de achtergelegen akkerlanden.

2. Aanleg van een nieuw wegdek in asfalt

Over het gehele project komt een nieuw wegdek in asfalt zoals reeds is toegepast in de Boskouterstraat, Leuvense-voetweg, Driesstraat/Strijdersstraat en het lager gelegen gedeelte van de Koppeleikenstraat. Door deze realisatie zal het grootste gedeelte van de straten in deelgemeente Kerkom volledig vernieuwd zijn.

Voorafgaandelijke werken:

  • vervanging vezelcementnet
  • aanleg laagspanningsnet (oneven huisnummers in de Koppeleikenstraat)
  • werken aan de nutsleidingen (nog voor het bouwverlof 2024 uit te voeren)

Wanneer?

Fluvius (riolering) gaat ervan uit te kunnen aanbesteden na het bouwverlof 2024 zodat er begin 2025 gestart kan worden met de werkzaamheden. De werken zouden ongeveer 7 maanden in beslag nemen (140 werkdagen).

Ter info: de rioleringswerken op grondgebied Binkom (Boutersemstraat) starten normaal in maart 2024, de voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn reeds van start gaan.

Van zodra er meer duidelijkheid is in de planning van de werkzaamheden en welke aannemer de werken zal uitvoeren, zal er nog een infoavond georganiseerd worden.