Kansspelen

Kansspelen (enkel voor cafés, niet voor restaurants) 

Wil je in je drankgelegenheden een kansspel (bingo of one-ball) plaatsen, dan moet je hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aanvragen bij de Kansspel Commissie. Je mag ten hoogste twee kansspelen in jouw zaak plaatsen en alleen Bingo en One-ball zijn toegelaten. De exploitatie van kansspelen is niet toegelaten in snacks.  

Kansspelen geven de mogelijkheid om een geldprijs te winnen. Zij mogen dus niet verward worden met behendigheidsspelen, die aan de winnaars slechts het voordeel van extra gratis spellen verschaffen.  

Enkel de kansspelen, goedgekeurd door de Kansspelcommissie, zijn toegelaten in cafés. De duur van de vergunning is 5 jaar.  

Om een aanvraag voor een vergunning (klasse C) in te dienen, moet je een volledig ingevuld aanvraagformulier verzenden, vergezeld van:  

  • Het advies van de burgemeester dat je café aan alle wettelijke voorwaarden voldoet of het bewijs dat je dit advies aangetekend hebt aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, getekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde en moet zijn afgestempeld door de gemeente.  
  • Een kopie van de statuten van je vennootschap als je een vennootschap hebt.  
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister (enkel als je de Belgische nationaliteit niet hebt).  
  • Het betalingsbewijs van de waarborg van 500€ binnen de vooropgestelde termijn.  

De te gebruiken aanvraagformulieren vind je terug op de website van de kansspelcommissie. De ingevulde formulieren en bijlagen verzend je naar de Kansspelcommissie. Wij raden je aan dit aangetekend te doen.  

Meer info

https://www.gamingcommission.be/nl