Jouw gedacht

Jouw gedacht over

Naar aanleiding van concrete en actuele topics kan de gemeente aan haar inwoners om hun mening vragen. Zoals bv. een voorstel om een proefopstelling in een straat te doen ter verbetering van de verkeersveiligheid of om één of andere activiteit te organiseren.

De responsratio en representativiteit worden periodiek geëvalueerd. Na afloop worden de resultaten gepubliceerd op de website. Deze resultaten zijn puur indicatief en niet bindend. Als er een concrete vraagstelling is, zal een link naar het formulier 'Jouw gedacht over' hieronder beschikbaar zijn (alsook zichtbaar zijn in het E-loket).

Jouw gedacht brievenbus

De 'Jouw gedacht brievenbus' is een open formulier waarin inwoners van de gemeente Boutersem een positief voorstel kunnen doen ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening ten gunste van ‘alle’ burgers. De initiatiefnemer identificeert zich en zet in een korte nota uiteen wat er aan de dienstverlening kan verbeterd worden. Het voorstel bevat een positieve suggestie voor concrete verbetering van de dienstverlening naar groepen van burgers of naar alle burgers toe.

Het gaat dus niet over individuele dienstverleningsaanvragen. Het gaat ook niet over wettelijk opgelegde werkprocessen door hogere overheden waaraan de gemeente niets kan wijzigen. Er mag d.m.v. dit systeem dus geen klacht worden ingediend tegen bv. de behandeling van een individueel dossier (daarvoor is er de klachtenbehandelingsprocedure).

De gedane voorstellen worden op regelmatige basis opgelijst en door het college op hun ontvankelijkheid en haalbaarheid afgetoetst. Nadien ontvangen de indieners een antwoord waarin wordt vermeld wat er met het voorstel zal gebeuren.

Je vindt de link naar het formulier 'Jouw gedacht brievenbus' onderaan.

Algemene reglementen