Jouw gedacht

Jouw gedacht over

Naar aanleiding van concrete en actuele topics kan de gemeente aan haar inwoners om hun mening vragen. Zoals bv. een voorstel om een proefopstelling in een straat te doen ter verbetering van de verkeersveiligheid of om één of andere activiteit te organiseren.

De responsratio en representativiteit worden periodiek geëvalueerd. Na afloop worden de resultaten gepubliceerd op de website. Deze resultaten zijn puur indicatief en niet bindend. Als er een concrete vraagstelling is, zal een link naar het formulier 'Jouw gedacht over' hieronder beschikbaar zijn (alsook zichtbaar zijn in het E-loket).

Jouw gedacht over een nieuwe naam voor de polyvalente zaal

We zoeken een nieuwe naam voor de ‘polyvalente zaal’ op de site Kerkomsesteenweg. Zoek jij mee?

Bij de vernieuwbouw van de gemeentelijke basisschool werd gekozen om de schoolrefter een breder gebruik toe te schrijven. Zo vindt ook de buitenschoolse kinderopvang er onderdak. De refter met aangename akoestiek en hedendaagse energiezuinigheid werd voorzien van extra’s zoals een keuken met doorgeeftoog, een smartboard en een geluidsinstallatie. Ideaal dus om opgenomen te worden in het verhuuraanbod van gemeentelijke zalen aan verenigingen en inwoners (www.boutersem.be/zalen). Het gebruik zit al goed… maar de naam is nog zoek! Momenteel wordt er verwezen naar de ‘polyvalente zaal’, maar dat kan beter, origineler. We staan open voor frisse ideeën van onze inwoners. Laat het ons weten via een klik op onderstaande knop! Je kan tot 15 april een voorstel indienen.

Jouw gedacht over een nieuwe naam voor de polyvalente zaal

Jouw gedacht over het jeugdaanbod in Boutersem

Vul jij ons jeugdaanbod mee in op een creatieve manier?

Het gemeentebestuur doet een oproep aan enthousiaste jongeren om hun stem te laten horen over het jeugdaanbod in Boutersem. Het gemeentebestuur wil graag het jeugdaanbod verbeteren en staat open voor frisse ideeën van onze Boutersemse jongeren. Waar heb jij, als tiener of jong volwassene, nood aan in onze gemeente? Wat ontbreekt er voor jou in Boutersem of wat kan beter? Heb jij zin om mee te denken over het jeugdaanbod in onze gemeente? Heb jij leuke ideeën of voorstellen? Laat het ons weten via een klik op onderstaande knop!

Jouw gedacht over het jeugdaanbod in Boutersem

freepik


Jouw gedacht brievenbus

De 'Jouw gedacht brievenbus' is een open formulier waarin inwoners van de gemeente Boutersem een positief voorstel kunnen doen ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening ten gunste van ‘alle’ burgers. De initiatiefnemer identificeert zich en zet in een korte nota uiteen wat er aan de dienstverlening kan verbeterd worden. Het voorstel bevat een positieve suggestie voor concrete verbetering van de dienstverlening naar groepen van burgers of naar alle burgers toe.

Het gaat dus niet over individuele dienstverleningsaanvragen. Het gaat ook niet over wettelijk opgelegde werkprocessen door hogere overheden waaraan de gemeente niets kan wijzigen. Er mag d.m.v. dit systeem dus geen klacht worden ingediend tegen bv. de behandeling van een individueel dossier (daarvoor is er de klachtenbehandelingsprocedure).

De gedane voorstellen worden op regelmatige basis opgelijst en door het college op hun ontvankelijkheid en haalbaarheid afgetoetst. Nadien ontvangen de indieners een antwoord waarin wordt vermeld wat er met het voorstel zal gebeuren.

Je vindt de link naar het formulier 'Jouw gedacht brievenbus' onderaan.

Algemene reglementen