Jeugdraad

De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijke adviesorgaan. Het is de officiële spreekbuis voor jongeren bij het gemeentebestuur. Het is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist over jongeren en kinderen.

De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt en beïnvloedt. Zo'n advies kan gaan over subsidies en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden of aanplakborden. De jeugdraad organiseert ook allerlei leuke activiteiten en brengt jongeren samen die het jeugdbeleid mee vorm willen geven.

De jeugdraad is samengesteld uit: vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen, jongeren geïnteresseerd in jeugd vanaf 16 jaar.

Lid worden van de jeugdraad?

Als jeugdvereniging kan je toetreden tot de jeugdraad, mits je vereniging voldoet aan een aantal algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden. Het reglement kan je onderaan terugvinden. Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag in de jeugdraad zitten? Neem dan contact op met de jeugddienst via jeugddienst@boutersem.be. Want ook jouw mening is belangrijk! 

Statuten

Je vindt de statuten van de gemeentelijke jeugdraad via onderstaande link:

Statuten jeugdraad