Intergemeentelijk woonproject en WoonEnergieloket

'Wonen aan de Velp' is het intergemeentelijk woonproject van de gemeenten Bierbeek, Boutersem en Oud-Heverlee. De projectmedewerkers leveren verschillende diensten aan de gemeente en haar inwoners: informatie over wonen en premies, woningkwaliteit, leegstand en woonbeleid.

WoonEnergieloket

Bij de woonconsulenten kan je als inwoner (zowel huurder, verhuurder, eigenaar of andere) terecht voor gratis advies en informatie over:

 • Premies en andere voordelen voor (ver)bouwen, (ver)kopen, (ver)huren
 • Duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
 • Levenslang en aanpasbaar wonen
 • Kwaliteit en veiligheid van woningen
 • Betaalbaar wonen
 • Sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Om je sneller te kunnen helpen met vragen over premies, neem je best volgende documenten mee naar het spreekuur van de woonconsulent:

 • facturen en/of offertes
 • aanslagbiljet van de voorlaatste en laatste personenbelasting
 • identiteitskaart en pincode 

Breng indien van toepassing en bij vermoeden van relevantie het volgende mee: bewijs verhoogde tegemoetkoming, attest handicap FOD Sociale Zekerheid, bewijs sociaal tarief, ...

Indien je vragen hebt over je energiefactuur, of je wil een V-test laten uitvoeren, breng dan zeker je meest recente eindfactuur van elektriciteit en/of gas mee.

Heb je vragen over (ver)huren? Breng dan de huurovereenkomst mee! Ter verduidelijking van de situatie kan je ook volgende documenten meenemen: opzegbrief, schriftelijke ingebrekestellingen, ...

Het WoonEnergieloket houdt elke maandagvoormiddag van de maand (behalve verlofperiodes) tussen 9 u en 12 u zitdag OP AFSPRAAK:

 • in het gemeentehuis van Boutersem in de oneven weken
 • in het Sociaal Huis in de even weken

Indien nodig kan de woonconsulente bij jou thuis langskomen.

Technisch advies op maat

De technisch adviseurs van het woonproject geven informatie over de woningkwaliteitsnormen zoals deze door de Vlaamse overheid bepaald zijn en voert ook vooronderzoeken uit in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen. Op die manier wordt getracht om de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van woningen in de gemeenten binnen het woonproject op peil te houden. De technisch adviseur kan je ook advies geven over duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen of je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde organisaties.

De technisch adviseurs kan je contacteren via woningkwaliteit.boutersem@IGO.be of 0471 24 41 00

Consulteer het WoonEnergieloket via woonenergieloket.boutersem@igo.be of 0496 25 85 17

Vlaamse energielening

Wie energiebesparende werken uitvoert in zijn woning, verhoogt meteen het wooncomfort. Hoewel deze werken zich op termijn terugverdienen, vragen ze eerst een stevige investering. Dankzij de Vlaamse energielening kunnen ook mensen met beperkte middelen energiebesparende werken uitvoeren in hun woning.
 
 

Renovatiebegeleiding

Ben je van plan om je woning te renoveren en energiebesparende werken uit te voeren? Dan kan je beroep doen op Energiehuis IGO voor renovatiebegeleiding. Ook als je een architect hebt, kan advies nuttig zijn. Ze bieden je namelijk uitgebreide ondersteuning en onafhankelijk advies op maat van jouw woning en budget. Ze bekijken de woning als geheel zodat de verschillende werken goed op elkaar afgestemd worden en bekijken samen op welke premies je recht hebt. 
 

Alle info

Je vindt alle info over Woonbeleid op:

IGO - WOONBELEID

Contact