Intercommunales en verenigingen

Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de website van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Intercommunales en verenigingen waar het Lokaal Bestuur Boutersem mee samenwerkt:

Ecowerfhttps://www.ecowerf.be/over-ecowerf
Iverlekhttps://over.fluvius.be/nl/thema/de-opdrachthoudende-verenigingen/over-iverlek
RLZH (Regionaal landschap Zuid-Hageland)https://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0899555630
Interleuvenhttps://www.interleuven.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=250
ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant)https://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0871241726
IGO divhttps://www.igo.be/over-ons/dagelijkse-leiding-en-bestuur
Riobrahttps://over.fluvius.be/nl/thema/de-opdrachthoudende-verenigingen/over-riobra?app-refresh=1648120979530
Toerisme Vlaams-Brabant vzwhttp://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2006/09/12/06141575.pdf
Crematorium IGS Hofheidehttps://www.hofheide.be/igs-hofheide
De Watergroephttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0224771467
Leaderwerking Hageland vzwhttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0899456056
OVSG ( onderwijsvereniging van steden en gemeenten vzw)https://www.ovsg.be/over-ovsg/bestuur-van-ovsg
SVK WoonregT vzwhttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0458059536
Demer- en Dijle-Zennebekkenwww.integraalwaterbeleid.be
Zefier cvbahttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0680832904
Dijledal CVBAhttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0400634447
Watering “Het Velpedalhttps://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/legislation/migrated/pbl150110-8.pdf
Watering “De Mene”
Vervoerregio Leuvenhttps://mow.vlaanderen.be/vervoerregios/leuven/documenten
VVSG ( Vereniging ban Vlaamse steden en gemeenten)https://www.vvsg.be/over-ons
Ethias COhttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0402370054
Volkswoningbouw CVBAhttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0400665428
Poolstokhttps://www.poolstok.be/achtergrondinformatie
De broeikashttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0666607457
IT-Punt/
De lijnhttps://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/structuur-en-bestuur/algemene-vergadering.html
FRGEhttps://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/9-maart-2006-koninklijk-besluit-tot-vaststelling-van-de-statuten-van-het-fonds-ter
Wonen tussen Dijle en Velphttps://www.igo.be/over-ons/dagelijkse-leiding-en-bestuur
Logo Oost-Brabanthttps://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0478422509
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant oost https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/pagina/agenda-en-besluiten
PZLUbbeekhttps://www.politie.be/5391/over-ons/bestuursorganen/politieraad