Huwen in Boutersem

De aangifte van een huwelijk moet gebeuren door de aanstaande echtgenoten in de gemeente waar minstens één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-,vreemdelingen- of wachtregister. De akte van aangifte moet minstens 14 dagen en maximaal 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk ondertekend worden door beide toekomstige echtgenoten. Je kan wel al eerder een datum reserveren om te huwen. De huwelijken vinden plaats in het gemeentehuis op zaterdag tussen 11 uur en 13 uur.

Procedure

  • Je neemt contact met de dienst Burgerzaken om datum en uur van het huwelijk (voorlopig) vast te leggen. Bij mooi weer kan er eventueel afgesproken worden om buiten te huwen (mei - september), enkele dagen voor het huwelijk zal dit dan bevestigd of afgekeurd worden afhankelijk van het weer. Bij slecht weer zal het huwelijk binnen plaatsvinden, overeenkomstig de huidige coronamaatregelen.
  • Deze datum en uur worden voor je gereserveerd. Kandidaat trouwers die na jou contact opnemen sluiten aan voor of na het reeds vastgestelde uur.
  • De dienst Burgerzaken zorgt zelf voor de nodige akten (geboorteakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte) voor zover deze akten in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Deze service is gratis.
  • Voor buitenlanders zijn er extra documenten nodig. Sommige buitenlandse akten moeten voorzien zijn van een apostille en/of moeten gelegaliseerd en vertaald worden door een beëdigd vertaler. Deze kosten moet je zelf betalen. De dienst Burgerzaken zal je alle informatie geven. OPGELET: voor inwoners van de Europese Unie is de apostilleplicht en beëdigde vertaling afgeschaft, in dit geval moet je aan het gemeentebestuur van jouw gemeente van geboorte een Europese Vertaalhulp vragen.
  • Je vult het formulier 'Inlichtingenblad huwelijk' in (in drukletters). Het formulier kan je onderaan de pagina downloaden ofwel afhalen bij de dienst Burgerzaken.
  • Je bezorgt dit ingevuld formulier aan de dienst en er wordt vervolgens afgesproken wanneer je de akte van aangifte kan komen ondertekenen.
  • De voltrekking van het huwelijk gaat stipt door op de afgesproken datum en uur en duurt ongeveer 20 minuten. 

Bedrag

De kostprijs voor een huwelijk bedraagt € 80 (incl. trouwboekje).
Dit bedrag moet voor of bij de ondertekening van de akte van aangifte betaald worden.  

Regelgeving

Info over de legalisatie van documenten op de website van Diplomatie België:

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/

Contact

Burgerzaken
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis
Tel.
016 72 10 60
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 15:30
Morgen
open van 09:00 tot 19:00