Huisvuil kostprijs

Wat kost je afval?

Lees het in het reglement dat je vindt onderaan deze pagina:

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark.

Ophaling door Ecowerf via DifTAR-systeem

De gemeente wenst in samenwerking met EcoWerf bij ophaling van huisvuil, het principe van 'de vervuiler betaalt' op rechtvaardige wijze toe te passen. Een rechtvaardig systeem van kostenverdeling is echter slechts mogelijk door te bepalen hoeveel afval elk gezin aanbiedt bij de afvalinzameling. Technisch wordt dit mogelijk gemaakt door dit afval te wegen (DifTar-systeem: DifTar is de afkorting van geDifferentieerde Tarieven). Hiervoor krijg je een grijze container (restafval) en een groene container (gft) met een gegevenschip. 

De chip is in het computersysteem verbonden met de adresgegevens van de gebruiker en de containergegevens. Bij iedere lediging zal de boordcomputer eerst het nummer van de chip registreren en dan het gewicht van de inhoud van de container. 

Volgende containers zijn beschikbaar: 40, 120 en 240 liter. 

De containers kunnen aangevraagd worden bij de milieudienst. Na het leveren van de container krijg je een eerste betalingsuitnodiging om een voorschot te betalen. Het bedrag is afhankelijk van het type container. Telkens je de container aanbiedt, wordt een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo afval die je aanbiedt. Ook wordt een maandelijkse huurprijs, afhankelijk van het type container, afgetrokken van dit voorschot. Wanneer het voorschot bijna opgebruikt is, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging.

Alle info omtrent ophaling van het huisvuil en GFT, werkwijze en aanrekening kan je lezen via

www.ecowerf.be/diftar-ophaling-huisvuil-en-gft

Geen gft meer bij je restafval! Vanaf 1 januari 2024 mag je geen gft-afval meer bij je restafval gooien. De verplichting geldt zowel voor bedrijven als voor gezinnen. Om je GFT-afval te verwijderen kan je kiezen voor een GFT-container of zelf composteren in je tuin.

Gerelateerde items

Contact

Containerpark
Nu gesloten

Adres
Kerkomsesteenweg 63 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 47 16
Website
www.ecowerf.be/boutersem
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 12:30 tot 19:30