Huisvuil DifTAR

De gemeente wenst in samenwerking met EcoWerf bij ophaling van huisvuil, het principe van 'de vervuiler betaalt' op rechtvaardige wijze toe te passen. Een rechtvaardig systeem van kostenverdeling is echter slechts mogelijk door te bepalen hoeveel afval elk gezin aanbiedt bij de afvalinzameling. Technisch wordt dit mogelijk gemaakt door dit afval te wegen (DifTar-systeem: DifTar is de afkorting van geDifferentieerde Tarieven). Hiervoor krijg je een grijze container (restafval) en een groene container (gft) met een gegevenschip. 

De chip is in het computersysteem verbonden met de adresgegevens van de gebruiker en de containergegevens. Bij iedere lediging zal de boordcomputer eerst het nummer van de chip registreren en dan het gewicht van de inhoud van de container. 

Volgende containers zijn beschikbaar: 40, 120 en 240 liter. 

De containers kunnen aangevraagd worden bij de milieudienst. Na het leveren van de container krijg je een eerste betalingsuitnodiging om een voorschot te betalen. Het bedrag is afhankelijk van het type container. Telkens je de container aanbiedt, wordt een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo afval die je aanbiedt. Ook wordt een maandelijkse huurprijs, afhankelijk van het type container, afgetrokken van dit voorschot. Wanneer het voorschot bijna opgebruikt is, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging.

Alle info omtrent ophaling van het huisvuil en GFT, werkwijze en aanrekening kan je lezen via

https://www.ecowerf.be/diftar-ophaling-huisvuil-en-gft

Meer info

https://www.ecowerf.be 

Contact

Containerpark
Nu gesloten

Adres
Kerkomsesteenweg 63 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 47 16
Website
www.ecowerf.be/boutersem
Vandaag
open van 12:30 tot 19:30
Morgen
open van 09:00 tot 16:00