Huis van het kind Boutersem

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van organisaties die lokaal werken aan de opvoeding van het kind. Het Huis van het Kind wil ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak. 

In Boutersem is er geen fysiek huis, maar is er wel een samenwerkingsverband tussen alle lokale organisaties die zich inzetten voor kinderen en hun gezinnen. Ouders kunnen er terecht voor vragen rond kinderopvang en alle andere vragen die met opgroeien en opvoeden te maken hebben. De coördinator zal samen met de ouders (of andere opvoeders) nadenken over een oplossing of doorverwijzen naar een gespecialiseerde organisatie.

Lokaal loket Boutersem 

Wat is een lokaal loket kinderopvang? 

Het lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het lokaal loket kinderopvang werkt met een netwerk van organisaties: 

  • organisaties die kinderopvang aanbieden 
  • organisaties die werken met gezinnen die een vraag naar kinderopvang kunnen hebben en die deze gezinnen de weg kunnen wijzen naar de kinderopvang 

Een lokaal loket kinderopvang helpt dus om de toegang tot kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te houden, met bijzondere aandacht voor: 

  • kwetsbare gezinnen 
  • met specifieke zorgbehoeften 
  • vragen naar dringende kinderopvang en naar opvang met ruimere openingstijden

Heb je een vraag of zoek je opvang? 

Je kan Huis van het Kind en/of Lokaal loket kinderopvang contacteren: 

Website Huis van het kind Boutersem