Herinrichting Leuvensesteenweg

Veiligere en leefbare Leuvensesteenweg

Wegen en Verkeer en de gemeente Boutersem plannen de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) in Roosbeek tussen de Stationsstraat (N234) en de gemeentegrens met Tienen, een stuk van zo’n 2,5 kilometer. De Leuvensesteenweg (N3) is een belangrijke verbindingsweg tussen Leuven en Tienen, maar de gewestweg ligt er vandaag bij als een typische oude steenweg met weinig tot geen veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Enkel in de dorpskern van Boutersem zijn al verhoogde fietspaden aangelegd. Met een grondige herinrichting wordt de steenweg veiliger en aantrekkelijker voor alle weggebruikers.

Alle info hierover kan je lezen via

www.wegenenverkeer.be/boutersem

Invoering zone 50 op Leuvensesteenweg in Roosbeek vanaf 09/10/2023

Sinds 2004 zijn er onderhandelingen lopende tussen de gemeente Boutersem en het Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van de doortocht Roosbeek en de aanleg van fietspaden en aanhorigheden langs de Leuvensesteenweg op het grondgebied Boutersem. Recent zijn de bestaande plannen van 2009 herwerkt naar de nieuwe inzichten, normen en regelgevingen. Deze plannen, met onder meer een aantal snelheidsremmende maatregelen, werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV). In het vooruitzicht van de herinrichting van de Leuvensesteenweg binnen de bebouwde kom van Roosbeek en vereenvoudiging van de huidige verkeerssituatie, zal vanaf maandag 09/10/2023 de snelheidslimiet in de bebouwde kom Roosbeek op de Leuvensesteenweg permanent verlaagd worden van 70 km/uur naar 50 km/uur.

Deze veranderingen zullen gedurende vier weken extra gesignaliseerd worden door middel van oranje verkeersborden 'Gewijzigde verkeerssituatie'.

Nieuwe bushaltes op Leuvensesteenweg tussen Aarschotsebaan en bebouwde kom

Op langere termijn plant Wegen en Verkeer een grondige herinrichting van de steenweg. Het ontwerp van dit deel van de herinrichting is opgestart. We voorzien onder andere vrijliggende fietspaden en een veilige omgeving, waar we de snelheid opnieuw kunnen verhogen tot 70 km/u.  In afwachting van de volledige herinrichting van dit deel van de Tiensesteenweg worden de bushaltes en de middenberm via relance versneld aangepast.

De aannemer kan deze werken sneller opstarten dan voorzien vanaf maandag 20 maart 2023. Deze bewonersbrief wordt daardoor enkel lokaal bedeeld binnen de werfzone en op de korte omleidingsweg in de Heidestraat en de Eksterstraat.

De werken zullen duren tot eind april.

Alle info over de werken en de hinder lees je via:

Nieuwe bushaltes op Leuvensesteenweg tussen Aarschotsebaan en bebouwde kom

Wegen en verkeer

Infomarkt op 19 april over herinrichting Leuvensesteenweg - deel Roosbeek

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Boutersem plannen de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) in Boutersem. Vandaag is de drukke gewestweg een typische oude steenweg met weinig tot geen veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Een grondige herinrichting vanaf de Stationsstraat tot en met de bebouwde kom van Roosbeek maakt de weg veiliger voor alle weggebruikers. Op woensdag 19 april worden de plannen voor deze fase 1 en 2 (groene en blauwe lijn op de kaart)  voorgesteld.

Leuvensesteenweg - RoosbeekWegen en verkeer

Infomarkt over ontwerpplannen fase 1 en 2

Wegen en Verkeer en de gemeente Boutersem organiseren een infomarkt om de plannen voor te stellen aan alle geïnteresseerden. Met infopanelen, een presentatie en de ontwerpplannen tonen we alle informatie over de eerste twee fasen van het project. Het projectteam en studiebureau zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De infomarkt vindt plaats op woensdag 19 april 2023 van 18 uur tot 21 uur in de Gemeentelijke Feestzaal (Kerkomsesteenweg 45, 3370 Boutersem). Inschrijven is niet verplicht. Je kan de infomarkt doorlopend bezoeken.

Veilig fietsen en comfortabel de bus nemen langs de Leuvensesteenweg

De Leuvensesteenweg (N3) is een belangrijke verbinding tussen Leuven en Tienen. Daarom worden buiten de bebouwde kom afgescheiden fietspaden aangelegd, waarbij een groenzone in de toekomst fietsers van autoverkeer scheidt. In de bebouwde kom van Roosbeek komen verhoogde fietspaden en comfortabele voetpaden. Ook bushaltes met verhoogde perrons zorgen ervoor dat iedereen comfortabel de bus kan nemen.

Gescheiden riolering en beekherstel

Aquafin en/of Fluvius legt een gescheiden riolering aan om afval- en regenwater in de toekomst gescheiden af te voeren. Het afvalwater loopt naar een zuiveringsinstallatie, terwijl het regenwater terug naar de waterlopen gaat. De Moergracht waar de Pastorietuin op aansluit wordt in het groene gebied hersteld als buffer tegen wateroverlast.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de digitale nieuwsbrief

Op wegenenverkeer.be/boutersem vind je steeds alle actuele informatie over het project.

Of schrijf je in op de digitale nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe informatie over het verloop van het project.