Gratis energiescan

Via een energiescan komt u te weten hoe u thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij u thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. U kunt hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur. 

Voorwaarden

U kunt een gratis energiescan aanvragen als:

  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en de persoon waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023).
    • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
    • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW.
  • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

Als u niet onder één van deze categorieën valt, kunt u bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

Aanvraag

Voor een gratis energiescan neemt u het best contact op met de netbeheerder Fluvius. U kunt bij Fluvius de gratis energiescan online aanvragen (als u tot een van de doelgroepen behoort).

De energiescan kan uitgevoerd worden door de gemeente, de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf.

De energiescanner komt langs en bekijkt samen met u hoe u zuiniger met energie kunt omspringen.