Gratis energiescan

Via een energiescan kom je te weten hoe je thuis energie kan besparen. Een energie-expert komt bij je thuis en geeft tips over jouw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. Je kan hulp krijgen met vragen over je energiefactuur. 

Voorwaarden

Je kan een gratis energiescan aanvragen als:

  • je een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
  • je een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit;
  • je voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
  • je huurder bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor;
  • je huurder bent en je maandelijkse huur is niet hoger dan € 622,44 (of € 672,44 in centrumsteden);
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en de persoon waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont niet hoger is dan € 37140. Per persoon ten laste mag het inkomen € 1940 hoger liggen (bedragen 2024). Er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als je niet tot deze categorieën behoort, kan je een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

Aanvraag

Voor een gratis energiescan kan je contact opnemen met de energiesnoeiers van IGO:

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de IGO:

www.igo.be/energiescan