Gezondheidsraad

De gezondheidsraad adviseert het bestuur in haar beleid omtrent welzijn en gezondheid.