Gemeenteraad en RMW Boutersem

Gemeenschapscentrum - zaal Iris
  • do 27 oktober 2022 om 20:00
  • do 24 november 2022

De gemeenteraad vindt plaats in zaal Iris in het cultureel centrum. Het is een openbare zitting, er wordt geen extra livestream voorzien.

Elke vierde donderdag van de maand (behalve juli) komt de gemeenteraad samen om 20 u. In sommige gevallen wordt er afgeweken van deze datum (bv. niet tussen Kerstmis en nieuwjaar).

De openbare vergadering van de gemeenteraad is toegankelijk voor het publiek. De besloten vergadering gebeurt achter gesloten deuren omdat deze meestal over personen gaat waarover er moet gestemd worden (aanstellingen enz.).

Na goedkeuring kan je het verslag van de gemeenteraad en de RMW (raad voor maatschappelijk welzijn) terugvinden op:

https://www.boutersem.be/bekendmakingen

Wil je graag de opnames van de gemeenteraad en RMW herbeluisteren? Dan kan via: 

Opnames gemeenteraad en RMW

Locatie

Gemeenschapscentrum - zaal Iris
Kerkomsesteenweg 55 , 3370 Boutersem