Gemeentelijke RUP's

RUP Masterplan Kerkomsesteenweg 

Met dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan de gemeentelijke site langs de Kerkomsesteenweg verder uitgebouwd worden. Het RUP voorziet in eerste instantie bijkomende ruimte voor de uitbreiding van gemeenschapsvoorzieningen ten behoeve van sport en recreatie in de brede zin van het woord. 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Masterplan Kerkomsesteenweg' werd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd op 30 mei 2013. 

RUP 'Racing Butsel'

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd een oplossing gezocht voor de terreinen van Racing Butsel.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Racing Butsel' werd goedgekeurd door de deputatie op 26 januari 2011.

RUP ‘Willebringen’ 

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd er een herbestemming gerealiseerd van een perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, meer bepaald infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'KWZI Willebringen' werd op 17 januari 2013 goedgekeurd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. 

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten