GECORO

De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad die het gemeentebestuur adviseert bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen.

Volgens het decreet de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afdeling 3) moet op gemeentelijk niveau een commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) opgericht worden.

Het aantal leden van deze commissie is afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Voor een gemeente van minder dan 10 000 inwoners zijn er minimum 7 en maximum 9 leden nodig. Minimum ΒΌ van de leden (voorzitter inbegrepen) zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

De GECORO wordt samengesteld voor een periode van 6 jaar.

Samenstelling Gecoro

Deskundigen: effectieven

 • Michel Roosemont
 • Joeri Clement
 • Stijn De Coutere
 • Sabine Weynants
 • Carine Capelle

Maatschappelijke leden: effectieven

 • Natuur en milieu: Theo Mardulier
 • Handelaars/zelfstandigen: Michelle Vandenbeck
 • Land- en tuinbouw: Pascal Henskens
 • Vervoer en mobiliteit: Ingrid Evers
 • Vrije tijd/recreatie/cultuur: Julie Lauwers
 • Jeugd/senioren/doelgroepen: Quinten Stienlet