Forfaitaire huisvuilbelasting

Er wordt jaarlijkse een belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval geheven. Deze contactbelasting wordt jaarlijks geïndexeerd. De aanrekening vindt plaats op 10 mei of de eerste daaropvolgende werkdag.

De belasting is verschuldigd door:

  • de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister op 1 januari
  • de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente in het even welke woning of woongebied in gebruik heeft op 1 januari, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf en die gekend zijn als aansluitpunt bij Ecowerf

Een sociale correctie kan binnen de drie maanden na heffing aangevraagd worden bij het Sociaal Huis. Op basis van uw laatste aanslagbiljet van je personenbelasting wordt er nagegaan of je in aanmerking komt. Voor meer informatie kan je steeds een afspraak maken met de sociale dienst.

Contact

Sociaal Huis
Nu gesloten

Adres
Oude Baan 24 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 44 78
sociaalhuis@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten