Evenement organiseren

Wil je een activiteit of een evenement organiseren, dan moet je hiervoor een online aanvraag doen.

Dien je aanvraag ten vroegste één jaar op voorhand maar ten laatste 45 dagen voor de datum van je activiteit of evenement in.

Let op, je aanvragen zijn pas goedgekeurd na behandeling door het college van burgemeester en schepenen. Je wordt daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht. 

Voor welke activiteiten/evenementen doe je een online aanvraag?

 • feesten (buurtfeesten, wijkfeesten, …)
 • speelstraten
 • muziekactiviteiten (festival, fuif ,…)
 • grotere sportactiviteiten (fietstourtochten, wandeltochten, …)
 • fakkeltochten
 • eetfestijnen
 • rommelmarkten
 • private activiteiten waarvoor je een afwijking van de geluidsnormen nodig hebt
 • evenementen die doorgaan op het openbaar domein

Ben je niet zeker of je een online aanvraag moet indienen? Stuur dan eerst een mail met een volledige omschrijving van je activiteit naar vrijetijd@boutersem.be

Doe je online aanvraag voor je activiteit/evenement

Omdat er bij de organisatie van een evenement heel wat komt kijken, zal je tijdens het doorlopen van je aanvraag zeer uiteenlopende vragen krijgen die je meer zicht geven op jouw taken en verplichtingen als organisatie. De vragen gaan onder andere over veiligheid, geluid/geluidsnormen, duurzaamheid, verlichting, netheid, …

In bijlage vind je een handleiding die je helpt bij je registratie en bij het indienen van je aanvraag.

Maak je account aan via:

https://app.eaglebe.com/auth/register

Heb je al een account, doe dan de aanvraag voor je activiteit/evenement via onderstaande knop:

Online aanvraag voor het organiseren van een evenement


Verhuur van gemeentelijk materiaal en gemeentelijke zalen

Het aanvragen van het gebruik van materiaal en de huur van zalen gebeurt NIET via de online aanvraag.

 • Indien je een zaal van de gemeente wenst te gebruiken, reserveer deze dan eerst via het formulier 'Verhuur gemeentelijke zalen' op het E-loket
 • De gemeente stelt ook materiaal ter beschikking. Meer info hierover vind je op Materiaal
 • Alle informatie omtrent de infrastructuur, prijzen en voorwaarden kan je terugvinden onder Evenementen

Reglementen

Het Reglement Brandveiligheid Evenementen vind je via onderstaande link:

Reglement Brandveiligheid Evenementen

Gerelateerde items