naar inhoud

Burgerzaken, aanvraag van uittreksel uit het strafregister (het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden')