Drankvergunning reizende drankslijterijen (vb. Tapwagen, Foodtruck,…)

Een drankvergunning is een vergunning die je dient aan te vragen om gegiste - en sterke dranken te mogen schenken in reizende drankslijterijen.

Gegiste dranken zijn dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22° zoals bier, wijn, .. Onder sterke dranken vallen alle dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22° zoals whisky, cognac,... en gedestilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2vol.% gedestilleerde alcohol bevatten zoals jenever, alcoholpops, cocktails...

Je dient de schriftelijke aanvraag tot schenken van gegiste en/of sterke dranken via onderstaand formulier dat je bezorgt aan de dienst Lokale Economie.

Er wordt nagegaan of je als uitbater en de bij jou inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, voldoen aan de wettelijke eisen inzake zedelijkheid.

Alcohol en jongeren

Verkoop van gegiste dranken aan jongeren onder de 16 jaar  en verkoop van sterke dranken aan jongeren onder de 18 jaar is verboden. Alcoholische drank schenken aan dronken personen is eveneens verboden. Als uitbater kan je beboet worden bij het overtreden van deze regel. Je kan dus best een affiche ophangen met de vermelding "Er wordt geen alcohol geschonken aan min 16-jarigen". Indien je sterke drank schenkt moet je er ook bij vermelden: " Er wordt geen sterke drank geschonken aan -18 jarigen". Tevens verwittig je best ook het personeel dat jou helpt van deze regel.