Dienst voor Gezinszorg

De Dienst voor Gezinszorg heeft tot doel deskundige hulp te verlenen aan gezinnen en alleenstaanden, jong of bejaard,  wanneer deze door omstandigheden hun huishoudelijke, verzorgende en sociale taken niet zelfstandig meer aankunnen. 
De dienst richt zich bij voorrang tot gezinnen met verminderde welzijnskansen. 

De oorzaken die kunnen leiden tot hulp zijn: 

 • lichamelijke ongeschiktheid van de hulpvrager door ziekte, handicap, bevalling, ouderdom 
 • geestelijke onbekwaamheid door mentale handicap, depressie,… 
 • de afwezigheid van één van de ouders; 
 • bijzondere sociale omstandigheden: overlijden partner, sociaal zwak gezin,... 

Gezinszorg wordt verleend door gediplomeerde verzorgers, die begeleiden en helpen bij huishoudelijk, verzorgende en ondersteunende taken. 

Bij aanvullende thuiszorg wordt er enkel gepoetst.

Procedure

De aanvraag kan telefonisch of schriftelijk gebeuren, door de hulpvrager zelf, door buren, familie, huisarts, ziekenhuis, … De maatschappelijk assistent komt aan huis om te bespreken welke hulp er nodig is, het aantal dagen, de duur van de hulp, … Deze bespreekt de taken die de verzorgende op zich zal nemen en onderzoekt de financiële gezinstoestand om de prijs per uur vast te stellen. Elke aanvraag wordt aan het Bijzonder comité voor sociale dienst voorgelegd. 

Kostprijs

De bijdrage is afhankelijk van de gezinssamenstelling  en het inkomen.  

Volgende inkomsten worden in aanmerking genomen: 

 • de inkomsten van de aanvrager 
 • de inkomsten van de personen met wie de aanvrager een huishouden vormt; 
 • de inkomsten van andere personen met wie de aanvrager samenwoont en die van dezelfde generatie zijn. 

Als ‘inkomen’ wordt beschouwd: 

1. Beroepsinkomen:

 • loontrekkenden: netto-inkomsten 
 • zelfstandigen: laatst gekende netto-belastbaar bedrag

2. Sociale uitkeringen: netto bedrag

3. Andere inkomsten:

 • onroerende goederen: kadastraal inkomen(eigen woning is vrijgesteld) 
 • kapitaal betreffende afstand en/of verkoop van onroerende goederen gedurende de laatste 10 jaar  

Bij het begin van elke maand wordt afgerekend voor de voorbije maand.  

Contact

Thuisdiensten
Nu gesloten

Adres
Oude baan 24 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 44 78
sociaalhuis@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00