Deontologische code

De leden van de verschillende lokale politieke organen dienen zich aan een deontologische code te houden.

De RMW keurde in vergadering van 27.06.2019 de deontologische code goed voor de leden van de RMW, het Comité voor de sociale dienst en het Vast Bureau.

De gemeenteraad keurde in vergadering van 27.06.2019 de deontologische code goed voor de leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.