Deelmobiliteit

Wat is deelmobiliteit?

Deelmobiliteit betekent het delen van vervoersmodi tussen gebruikers. Deelmobiliteit biedt gebruikers op korte termijn toegang tot een van de vervoersmiddelen wanneer dat voor de gebruiker nodig is. Voorbeelden hiervan zijn openbaar vervoer en deelvoertuigen (auto’s, fietsen, steps, ...). De voordelen van deelmobiliteit werken door op drie niveaus: mondiaal, regionaal en lokaal. Bij deelmobiliteit deel je niet alleen een fiets, auto of bestelwagen. Je deelt ook de kosten, het onderhoud, de parkeerplaats en de efficiëntie. Mobiliteit bekijk je dan als een dienst waar je op moet kunnen rekenen, waar je kwaliteit van verwacht en waar er door het efficiënte gebruik ook een slim economisch plan bij werd bedacht. Want hoe vaak staat een auto, fiets of bestelwagen niet gewoon stil?

Aanpak in Boutersem

Actieplan gedeelde mobiliteit goedgekeurd - Duidelijke ambities voor duurzamere mobiliteit ‘PLUS’

Op 8 november keurde het college van burgemeester en schepenen het ‘Actieplan gedeelde mobiliteit Boutersem’ goed. Dit actieplan kwam tot stand met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en Autodelen.net.

Met dit plan wil de gemeente Boutersem de komende jaren stevig inzetten op deelmobiliteit als één van de vele manieren om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen.

Vijf centrale doelen: ambitieus, maar haalbaar

Tegen 2024:

 • 80% van de inwoners kent het concrete aanbod van gedeelde mobiliteit in Boutersem

Tegen 2030:

 • 40 (koolstofvrije) deelwagens in Boutersem, verspreid over verschillende kernen
 • minstens 50% van het totaal aantal deelwagens zijn particulier gedeelde wagens
 • zal het aantal personenwagens in Boutersem niet verder gestegen zijn t.o.v. het niveau van 2020, namelijk 4075
 • wordt het aantal personenwagens per 1000 inwoners teruggedrongen tot 485 (495 in 2020)

Om deze doelstellingen te behalen hebben we een hele reeks acties gepland rond volgende pijlers:

 • Boutersem stimuleert de groei van een inclusief aanbod van gedeelde mobiliteit
 • Boutersem zet in op HOPPIN-punten (Station Vertrijk, Eyckeveld, Roosbeek, …)
 • gedeelde mobiliteit wordt geïntegreerd bij woningbouwprojecten
 • gedeelde mobiliteit wordt opgenomen in het gemeentelijke parkeerbeleid
 • het gedeeld vervoer is duurzaam
 • Boutersem informeert en activeert inwoners en intermediairen m.b.t. gedeelde mobiliteit
 • de gemeente stelt een centrale coördinator aan voor het autodeelbeleid
 • jaarlijks wordt over de evolutie van deelmobiliteit/duurzame mobiliteit gerapporteerd aan de gemeenteraad volgens een vast stramien

Duurzame mobiliteit ‘PLUS’

Gedeelde mobiliteit heeft veel meer in petto dan het reduceren van de CO2-uitstoot. Deelmobiliteit draagt bij:

 • aan het verminderen van de parkeerdruk
 • aan het behoud van open ruimte
 • aan een gezonde en veilige omgeving
 • aan het terugdringen van het fileleed
 • aan het realiseren van de modal shift
 • aan een solidaire en leefbare gemeente
 • en misschien kan deelmobiliteit ook bijdragen aan de gezondheid van jouw portemonnee

Bovendien heeft deelmobiliteit het vaak nog onderbenutte potentieel in zich om bij te dragen aan het tegengaan van mobiliteitsarmoede. Vandaar de ‘PLUS’!

Wakosta?

Belangrijke vraag! Wat kost een eigen (tweede, of derde) wagen eigenlijk? Al nagedacht over een deelwagen voor je bedrijf? Is autodelen dan iets voor jou?  Bereken het met deze online tool: www.savewithcarsharing.be

De gemeente doet mee!

Als gemeentebestuur hebben we een voorbeeldfunctie. Het actieplan bevat dan ook een aantal acties waar we als gemeente zelf mee aan de slag gaan. We zullen natuurlijk ook onze eigen mobiliteit onder de loep nemen (daar adviseert Autodelen.net ons nog over).
Maar we zullen de komende jaren ook sterk inzetten op informeren, stimuleren, ondersteunen en het integreren van deelmobiliteitsoplossingen in diverse beleidsdomeinen (mobiliteit en ruimtelijke ordening voorop). In elk geval zal je de komende jaren deelwagens zien opduiken op de verschillende HOPPIN-punten en in of nabij nieuwe verkavelingen.

Ambassadeurs gezocht

Ben jij al een deler? Of ben je nog zoekende? We horen het graag! Jouw ervaringen kunnen ons helpen om van dit verhaal een succes te maken. Ben je zo enthousiast dat je misschien wel deelmobiliteits-ambassadeur wil worden?  TOP! We maken graag kennis met jou.

Vragen?

Ga dan zeker eens kijken op de website van Autodelen.net of andere interessante websites:

www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen
www.vmm.be/publicaties/uitstoot-van-de-broeikasgassen-in-vlaanderen-2000-2016

Maar je kan ook terecht bij de dienst Mobiliteit (Openbaar domein) van de gemeente.

Meer info over verschillende deelsystemen

Meer info over verschillende vormen van autodelen vind je via https://www.autodelen.net/nl/vormen-van-autodelen/

Meer info over fietsdeelsystemen vind je via https://www.fietsersbond.be/nieuws/welke-fietsdeelfietssystemen-bestaan-er

Contact

Openbaar domein
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 79
openbaardomein@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten