Corona: Info voor ondernemers en handelszaken

Per sector zijn er regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen.

https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/

Steunmaatregelen

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen door coronavirusmaatregelen

Een ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal beroep kunnen doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB). Ook deze steun zal je kunnen aanvragen via de VLAIO-website.
De Vlaamse en federale regering hebben steunmaatregelen om tegemoet te komen aan het inkomensverlies van zelfstandigen en ondernemingen. Als je hierover vragen hebt of hiermee problemen ondervindt, aarzel niet de gemeentediensten te contacteren voor hulp. Je vindt alle informatie via onderstaande link:


Gids voor heropstart economische activiteit

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners en experten een generieke gids uitgewerkt. Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de verschillende sectoren en door elke werkgever. Dit om ervoor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden. De gids biedt tegelijk ondersteuning aan ondernemingen en sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend en al maatregelen hebben genomen. Om je activiteiten opnieuw op te starten en om veilig aan het werk te gaan, kan je de gids raadplegen via onderstaande link: