Corona: Algemene info

Het gemeentebestuur volgt de instructies vanuit de overheid op de voet.

We proberen zoveel mogelijk alle informatie up-to-date te houden.

Maatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen/vertragen, nemen de overheden de nodige maatregelen. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Website Federale overheid

De federale overheidsdienst Volksgezondheid bundelde alle belangrijke informatie over het nieuwe coronavirus (Covid-19). 

www.info-coronavirus.be

Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen naar het gratis info-nummer 0800 14 689.

FAQ: Lijst met vragen en antwoorden: antwoorden op een aantal concrete situaties

Op deze website is alle informatie makkelijk te vinden en worden alle huidige maatregelen en 'veel gestelde vragen' doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.

https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Ook op de twitter-account (@be_gezondheid) en facebook-pagina (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) wordt doorlopend geïnformeerd over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.

https://www.facebook.com/volksgezondheid/

Ministeriële en andere besluiten

Je vindt alle ministeriële besluiten via deze link:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen

Infolijn

gratis info-nummer 0800 14 689

info-coronavirus@health.fgov.be

https://www.info-coronavirus.be/nl/about/