Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Verplicht conformiteitsattest voor (huur)woningen in Boutersem

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, is verantwoordelijk om de woning in orde te maken zodat deze voldoet aan bepaalde normen. Als de woning aan de wetgeving voldoet kan deze een conformiteitsattest bekomen.

Wat is een conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest is een officieel document en bevestigt dat de woning voldoet aan de Vlaamse minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen. Aan de hand van een door de minister vastgelegd technisch verslag gaat een woningcontroleur van IGO, aangesteld door de burgemeester, na of een woning conform, veilig en gezond is volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Als dat zo is, wordt het attest afgeleverd.

Dankzij het conformiteitsattest staat de verhuurder sterker tegenover een malafide huurder. Het attest is immers hét bewijs dat de huurwoning in orde was op het moment van het onderzoek. Een (potentiële) huurder krijgt de garantie dat de woning kwaliteitsvol is en de levensstandaard zo verzekerd blijft.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. Het attest vervalt van rechtswege als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt

Het verkrijgen van een conformiteitsattest kan ook een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid opheffen.

Stap voor stap naar een gemeente waar het kwaliteitsvol wonen is

Sinds begin 2023 verstuurt Boutersem informatieve brieven naar eigenaars van woningen die verhuurd worden als hoofdverblijfplaats. Boutersem wil de eigenaars op de hoogte brengen van deze nieuwe regelgeving die werd vastgesteld in de gemeentelijke verordening van 23 juni 2022. Boutersem wil de kwaliteit van de woningen op de private huurmarkt verbeteren en op termijn alle verhuurders verplichten tot aanvraag van een conformiteitsattest. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd volgens onderstaand schema:

  • fase 1 : woningen van 30 jaar en jonger
  • fase 2 : woningen van 80 jaar en jonger
  • fase 3 : woningen van voor 1850

Woningen jonger dan 20 jaar zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Welke minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen zijn er?

Op de website van Vlaanderen kan je meer informatie terugvinden over de normen van de Vlaamse Codex Wonen:

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/veilig-gezond-en-kwaliteitsvol-wonen

Boutersem wil graag enkele belangrijke normen op een rijtje zetten en de bijkomende technische tips aan de eigenaar meegeven. Zo krijg je de kans om de woning die je verhuurt of zal verhuren up-to-date te brengen met de nieuwste richtlijnen van de reglementeringen over wonen in Vlaanderen.

Technische tips voor verhuurders.pdf287,4 Kb(pdf)

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder is van een woning kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:

  • een woning die hij/zij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt
  • of voor de huisvesting van één of meer studenten

Het conformiteitsattest en het bijhorende onderzoek is gratis wanneer dit attest vrijwillig wordt aangevraagd. In andere gevallen bedraagt de vergoeding maximaal € 90.

Doe hier je aanvraag voor een conformiteitsattest

Klik op onderstaande link:

Aanvraag conformiteitsonderzoek voor verhuur


Meer info?

Voor meer informatie over het conformiteitsattest en de daarbij horende procedures kan je contact opnemen met de administratief medewerker woningkwaliteit, Hannelore De Schuyteneer. Je kan haar bereiken iedere dinsdag en donderdag en op oneven weken ook op maandag.

Contact