Commissie voor schade aan teelten

Wanneer in de gemeente door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstroming of andere rampen aan land- en tuinbouwteelten plaatselijk schade wordt aangericht, die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, moet de schade worden vastgesteld door de Commissie voor schade aan teelten. Dit gebeurt op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt en bij het oogsten.

Overgangsperiode schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten

Tot en met 31 december 2019 was er nog een onderscheid tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp. In beide gevallen moet de ramp erkend zijn door de Vlaamse Regering.

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'.

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten. Landbouwers krijgen in de meeste gevallen geen volledige schadevergoeding meer voor schade die in principe verzekerbaar is door een brede weersverzekering, maar in de overgangsperiode tot 2024 is wel nog een gedeeltelijke schadevergoeding mogelijk. 

Meer info via: 

Schadevergoeding bij een ramp