Commissie voor schade aan teelten

Wanneer in de gemeente door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstroming of andere rampen aan land- en tuinbouwteelten plaatselijk schade wordt aangericht, die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, moet de schade worden vastgesteld door de Commissie voor schade aan teelten. Dit gebeurt op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt en bij het oogsten.