CO: de stille moordenaar

Jaarlijks worden meer dan 1000 mensen in ons land slachtoffer van CO-vergiftiging. CO of koolstofmonoxide is een dodelijk gas dat je niet kan zien, ruiken, proeven of voelen.

Gelukkig kan je je er wel tegen beschermen. Gasgeisers en verwarmingstoestellen hebben veel zuurstof nodig om goed te branden. Als er te weinig lucht in een kamer is, kan de brandstof onvoldoende verbranden en komt er giftig CO-gas vrij.

Bij lage concentraties CO zijn de symptomen meestal vaag: hoofdpijn, misselijkheid en een onverklaarbare vermoeidheid. Bij hoge concentraties krijg je last van braakneigingen, duizeligheid, kan je flauwvallen en zelfs sterven.

Hoe voorkomen?

Verlucht voldoende en zorg dat de schoorsteen goed trekt. Kies een verwarmingstoestel met rookafvoer, laat dit plaatsen én regelmatig onderhouden door een vakman. Natuurlijk gebruik je je toestel ook op de juiste manier. Een CO-detector meet de hoeveelheid CO en geeft een alarmsignaal wanneer het toestel teveel CO waarneemt.
LET OP: een detector op zich is geen reddingsmiddel tegen CO-gevaar: het is een allerlaatste beveiliging na het goed onderhouden en gebruiken van toestellen.

Wat als …

Je vreest toch voor CO-vergiftiging? Open onmiddellijk alle ramen, deuren en schakel het verwarmingstoestel uit. Is de persoon bewusteloos? Bel dan 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan. Anders breng je hem/haar de kamer uit en raadpleeg je de huisarts. Als je een vermoeden hebt of twijfelt aan een hoofd-, nek- of rugletsel, laat deze persoon liggen en verplaats hem/haar niet!

Rol van het WoonEnergieloket?

In bepaalde gevallen kan je gebruik maken van premies voor werken die het risico op vergiftiging bestrijden.
Er is een checklist CO-gevaar voor de binnen- en buitenzijde van de woning. Voor meer informatie over premies, het voorkomen van CO-vergiftiging in het algemeen, kan je ook terecht bij het WoonEnergieloket.

Contact