Brugstraat fietsstraat - een veilige schakel in het aangepaste BFF

Gepubliceerd op maandag 19 sep 2022 om 15:09
Lokaal bestuur Boutersem besloot in juni haar eerste project inzake Fietsstraten in te zetten, dit ter hoogte van de Brug-straat.

Sinds dit jaar kent het BFF (Bovenlokaal Functioneel fietsroutenetwerk) een nieuw parcours waarbij het via bestaande voetwegen, de Brugstraat en de Dorpsstraat naar de N3 (Leu­vensesteenweg) loopt. Dit is een netwerk van gemeentegrens­overschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractie­polen verbindt.

Om het BFF extra aantrekkelijk en bovenal verkeersveilig te ma­ken, drongen enkele maatregelen zich op. Daarnaast vroegen de verkeerssituatie rondom het station Vertrijk, de ondertunne­ling van de spoorweg in de Brugstraat en de schoolomgeving om diezelfde aandacht. Om die redenen besloot lokaal bestuur Boutersem op een deel van deze route een fietsstraat te intro­duceren. Dit vanaf het kruispunt Camerveld/Brugstraat tot aan het kerkplein. Ook de zijstraten binnen dit parcours zullen een fietsstraat worden.

De fietsstraat zal duidelijk te herkennen zijn aan de verkeersbor­den. Op enkele plaatsen zijn deze fietsstraten ook aangeduid door grote fietspictogrammen op het wegdek.

Wat zijn nu de verkeersregels in een fietsstraat ?

  • Niemand mag er sneller rijden dan 30 km/u.
  • Het is verboden voor motorvoertuigen om een fiets in te halen.
  • Andere fietsen, rijwielen en speed pedelecs mogen wel een fiets of een motorvoertuig inhalen. Uiteraard mogen zij hier­bij de maximumsnelheid van 30 km/u niet overschrijden.
  • Elke inhaalbeweging moet langs links gebeuren. Fietsers moeten motorvoertuigen dus ook altijd langs links inhalen. Je mag nooit langs rechts inhalen.
  • Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover die enkel opengesteld is in hun rijrichting.
  • Ondanks de aanwezigheid van een fietsstraat, moeten de fietsers nog altijd rekening houden met artikel 43.2 van de wegcode: “De fietsers en bestuurders van speed pedelecs die de rijbaan volgen, mogen met 2 naast elkaar rijden, be­halve wanneer het kruisen niet mogelijk is.”