Bronbemaling

Ook tijdens droge periodes kan het noodzakelijk zijn om een bronbemaling uit te voeren bij een bouwproject. Dit is het oppompen van grondwater om de watertafel tijdelijk te verlagen en zo de plaatsing van een kelder of fundering mogelijk te maken. Net omwille van de kostbaarheid van dit grondwater moeten er richtlijnen gevolgd worden om de impact te beperken.

Eerst en vooral moet elke bronbemaling gemeld worden of is er, afhankelijk van o.a. het opgepompte debiet en de locatie, een omgevingsvergunning nodig. Zowel melding als vergunningsaanvraag gebeuren digitaal via het Omgevingsloket:

www.omgevingsloketvlaanderen.be

Zo kan het project worden geëvalueerd en kunnen er waar nodig maatregelen opgelegd worden om het milieu en de omgeving te beschermen.

Enkel het hoogstnoodzakelijke debiet kan worden opgepompt. Door bij je melding of aanvraag het gewenste debiet te onderbouwen, toon je aan hoeveel er werkelijk opgepompt moet worden. Door vooraf een onderzoek uit te voeren, kan worden voorkomen dat er onnodig veel water wordt opgepompt of kan blijken dat een bronbemaling zelfs overbodig is.

Het opgepompte water opnieuw laten infiltreren geniet altijd de voorkeur omdat de grondwatertafel zo opnieuw wordt aangevuld. In stedelijk gebied of op ongeschikte bodem is dit niet altijd mogelijk. In dat geval is lozing in oppervlaktewater (vijver of gracht) de volgende optie. Enkel als dit niet kan, mag er geloosd worden in de regenwaterafvoer of desnoods in de (gemengde) riolering. Voor lozingen in de riolering van meer dan 10 m³/u is steeds schriftelijke toestemming van Aquafin vereist.

Als je als particulier hulp nodig hebt bij het indienen van de aanvraag, kan je gebruik maken van de leidraad in bijlage.

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00