Broedkasten steenuilen

De gemeente Boutersem stelt jaarlijks de inwoners in staat om een eigen begrotingsvoorstel te doen. Hiervoor wordt in het investeringsbudget jaarlijks € 10 000 voorzien als ‘Participatief budget’. Voorstellen kunnen jaarlijks ingediend worden, tot uiterlijk eind januari. De gemeenteraad weegt daarna de verschillende voorstellen tegen elkaar af. Voor de beoordeling gelden een aantal criteria. Op de gemeenteraad van 25 maart 2021 werden twee voorstellen van participatieprojecten weerhouden. Een eerste is een project rond steenuilen.

De steenuil komt nog voor in onze regio en gemeente, maar is niet zo algemeen. Het bestand is stabiel, zelfs licht achteruitgaand. Zijn biotoop is weiland omringd met knotwilgen of oude hoogstamboomgaarden. Landschappen die stilletjes aan verdwijnen en omgezet worden tot akkers voor mais, graan of bietenvelden. De broedplaats van de steenuil is een holte in (oude) knotwilgen of hoogstam fruitbomen. Maar oude bomen worden verzaagd tot brandhout. Met als gevolg dat geschikte broedplaatsen moeilijk te vinden zijn. De steenuilen kunnen geholpen worden aan een geschikte broedplaats door het ophangen van nestkasten. Doel is de versleten nestkasten te vervangen en op geschikte locaties in de buurt nestkasten bij te hangen.

Momenteel zijn er al 10 nieuwe nestkasten opgehangen. In het broedseizoen zal er ook prospectie gebeuren. Als er jongen zijn, worden ze geringd. Er werd een vergunning verleend van het Agentschap van Natuur en Bos om nestkasten te mogen controleren en de jongen te ringen. Dit voorstel werd uitgeschreven in samenwerking met de Vogelwerkwerkgroep Oost-Brabant.

Gerelateerde items

Contact

Milieu
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
milieu@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00