BPA's

BPA Binkomstraat

Dit bijzonder plan van aanleg (BPA) werd opgemaakt voor de omgeving van de Binkomstraat te Kerkom. Hoofddoel was het voorzien van nabestemmingen voor het zandwinningsgebied. De voormalige zandgroeve wordt nabestemd als agrarisch gebied met landschappelijke waarde of natuurgebied met wetenschappelijke waarde. De minister keurde het plan definitief goed op 1 juni 1995. Je kan het plan inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening.

BPA RWZI Roosbeek

Dit bijzonder plan van aanleg (BPA) werd opgemaakt om de inplanting van een RWZI (aansluitend bij een aantal woningen, langs de Velpvallei) mogelijk te maken. De minister keurde het plan goed op 26 april 2006. Je kan het plan inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening.

Sectoraal BPA Zonevreemde sport- en recreatieterreinen

Het BPA zoekt een oplossing voor 7 zonevreemde terreinen (3 voetbalclubs, 1 korfbalclub, 1 speelbos en 2 jeugdverenigingen). Het probleem van zonevreemdheid stelt zich vooral in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied en parkgebied. De kwaliteit van de infrastructuur, de uitbreidingsmogelijkheden en de bundeling van activiteiten zijn de belangrijkste uitgangspunten. De minister keurde het plan goed op 10 maart 2009. Je kan de documenten downloaden onderaan deze pagina.

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten