Boutersem: een diervriendelijke gemeente

Onze gemeente behaalde het label ‘diervriendelijke gemeente’.

Om dit label te kunnen behouden moet de gemeente aan 14 actiepunten voldoen door :

 1. Een schepen van dierenwelzijn aan te stellen
 2. Een contactpersoon dierenwelzijn aan te stellen binnen de politiezone en hiermee nauw samen te werken
 3. Een zwerfkattenbeleid te voeren
 4. Zich aan te sluiten bij een door Vlaanderen erkend dierenasiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren
 5. Toe te zien op het indijken van overlast van hondenpoep op straat door een diervriendelijk beleid te voeren naar hondenbaasjes
 6. Een marktreglement uit te vaardigen dat verbiedt om gezelschapsdieren op markten te verkopen
 7. Toe te zien op de strikte toepassing van de regelgeving rond dieren op kermissen en in circussen door geen vergunningen meer te verlenen aan kermiskramen met pony’s
 8. Toe te zien op de strikte toepassing van de regels op thuisslachtingen en te zorgen voor een gepast handhavingsbeleid om overtredingen tegen te gaan
 9. Te zorgen voor de aanpassing van huurcontracten die huisdieren toelaten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats
 10. Ervoor te zorgen dat burgers een huisdierensticker kunnen bekomen zodat het – bij interventies - voor de hulpdiensten duidelijk is dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn
 11. Ervoor te zorgen dat - ingeval van overpopulatie van duiven – er duiventillen worden geplaatst of op zoek te gaan naar andere diervriendelijke manieren tot inperken van duivenpopulatie
 12. Haar inwoners op regelmatige basis te informeren over dierenwelzijn in het gemeentelijke informatieblad en initiatieven inzake dierenwelzijn op scholen. Ook de provinciale campagnes naar de burger op vlak van dierenwelzijn dienen ondersteund te worden
 13. De Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk op te volgen. Indien er toelating verleend wordt zal dit enkel voor geluidsarm vuurwerk kunnen. Ook dient er een sensibilisering te gebeuren omtrent de gevaren en stress die vuurwerk met zich meebrengen voor de dieren
 14. Ernaar te streven om dierenwelzijnsproblemen in professionele houderijen te erkennen, waar nodig op te treden en inwoners te sensibiliseren om goed na te denken en zich goed te informeren vooraleer een dier aan te schaffen, zowel over de behoeften van het dier als over de plaats van aanschaf.

Contact