Bosbeheer door ANB

Bosbeheer in Boutersem 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het vroegere “Waters en Bossen”, beheert in Vlaanderen de natuurdomeinen die eigendom zijn van het Vlaamse Gewest. Onder deze domeinen vallen niet alleen bossen, maar ook graslanden en akkers. 

Ook in Boutersem beheert het ANB een aantal domeinen. De belangrijkste ANB-domeinen zijn gelegen in de Velpevallei van Roosbeek over Butsel tot Kerkom, in de vallei van de Malendriesbeek, de bosjes Rijsnagel en Vogelzang ter hoogte van de spoorweg, het Velperbos te Kerkom en het deel van het Butselbos onder Boutersem. 

Begin 2018 werden er bomen gekapt in het Velperbos waarbij omwonenden zich bezorgde vragen stelden. Het ANB wenst daarom enige verduidelijking te geven over de uitgevoerde beheerwerken. 

In een klein apart gelegen bosje langs de Boskouterstraat, werden alle bomen gekapt (dit wordt kaalslag genoemd). Het bos bestond uitsluitend uit niet-inheemse bomen (exoten) zoals Amerikaanse eik, Robinia en Amerikaanse vogelkers. Deze bomen waren uitgegroeid na een vorige kaalkap ongeveer 30 jaar geleden. 

Gelet op de slechte kwaliteit van de bomen alsook het feit dat het ANB als opdracht heeft om bestanden met exoten stelselmatig maar bosbouwkundig verantwoord om te vormen tot bossen met inheemse soorten, werd besloten om dit bestandje kaal te kappen. De komende winter zal het terrein verder klaar gelegd worden om het te herbebossen door de aanplant van standplaatsgeschikte inheemse soorten (bv. wintereik, grove den…). 

Het aanpalende bestandje langs de veldweg naar het grotere Velperbos bestaat uit 35-jarige Amerikaanse eiken van betere kwaliteit. Om de beste bomen meer groeikansen te geven, werd hier een dunning uitgevoerd. 

In he grotere Velperbos werd er gekapt in 3 bestanden: 

  • In een eerste bestand waar de Pukkelpopstorm vele bomen knakte en waar er slechts jonge  Amerikaanse eiken, Robinia’s , tamme kastanjes en Amerikaanse vogelkers zijn opgeschoten, werden ook de resterende Amerikaanse eiken en tamme kastanjes gekapt. Hierbij werden de aanwezige inlandse eiken en enkele grove dennen bewaard die, na ruiming van het bestand en het klaarmaken van een zaaibed, voor de natuurlijke herbebossing zullen kunnen zorgen. 
  • In een tweede bestand met uitsluitend tamme kastanjes werd slechts gedund om de betere exemplaren meer ruimte te geven. 
  • Dit gebeurde ook met de grove dennen in een derde bestand. 

Tijdens de exploitatiewerkzaamheden was de hoofddreef door het bos een korte tijd in zeer slechte staat door diepe moddersporen. De weg werd ondertussen opnieuw in goede staat hersteld. 

Moderne bosexploitatie gebeurt niet meer zoals vroeger met paard en mallejan maar met grote machines. Deze machines mogen niet overal door het bos rijden wegens gevaar voor nadelige bodemverdichting, maar blijven steeds dezelfde pistes volgen. Vandaag zien we deze pistes nog, maar na verloop van tijd groeien deze ook weer dicht. 

Het ANB wenst ook al aan te kondigen dat ook de komende winter in een aantal domeinen in Boutersem bosexploitatie zal plaats vinden. 

  • Zo zal er gedund worden in het Kuytenbos (deel van het Butselbos) en worden er populieren gekapt in de Malendriesvallei, de Velpevallei, op het Vossekot. Dit zijn loten bestemd voor houtkoopmannen. Tevens worden er brandhoutloten verkocht in het Butselbos en in Roosbeek. 
  • Deze kappingen kaderen in het natuurbeheer voor de betrokken domeinen en zijn gericht op het verbeteren van de natuurkwaliteit van de betreffende percelen. 

Meer info

Voor eventuele bijkomende uitleg kan je steeds de plaatselijke boswachter Wim Van Roey contacteren:

willem.vanroey@vlaanderen.be

0479 67 95 29