Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Elk OCMW richt een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op. De oprichting van een BCSD is verplicht. 

Het BCSD is, naast het Vast Bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het BCSD zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het BCSD is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het BCSD bestaat uit een voorzitter en 6 leden. 

Samenstelling